Molimo sačekajte...

Pravila konkursa
PRAVILNIK NAGRADNE AKTIVACIJE

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI ORGANIZATORA NAGRADNE AKTIVACIJE
Organizator nagradne aktivacije „PRIJAVI KOLEGU” je PTP DIS DOO, Krnjevo, Bulevar oslobođenja 1b, Srbija, PIB: 101175143, MB: 07617003 - u daljem tekstu Organizator.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, SVRHA I MESTO ODRŽAVANJA NAGRADNE AKTIVACIJE
Nagradna aktivacija pod nazivom „PRIJAVI KOLEGU”  biće aktivna na internet adresi https://prijavi.dis.rs  koja se nalazi u okviru zvaničnog sajta Organizatora (https://www.dis.rs/) u cilju promocije DIS brenda. Nagradna aktivacija traje od ponedeljka 16. oktobra do nedelje 12. novembra 2023. godine do 23.59 časova uključujući oba datuma. Autori nagrađenih priča biće izabrani i obavešteni o preuzimanju nagrada najkasnije do dana 17. 11. 2023. godine do 23.59 časova. Obaveštenje će dobiti pisanim putem na mejl adresu koji su uneli prilikom registracije na sajt. Pravila aktivacije će biti objavljena na zvaničnoj web stranici Organizatora.
Pre nego što uzme učešće u aktivaciji, svaki učesnik mora prethodno da prihvati propisane uslove, kako je definisano u Pravilima aktivacije.

3. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA U NAGRADNOJ AKTIVACIJI
Na zvaničnom sajtu Organizatora, na delu namenjenom nagradnoj aktivaciji (https://prijavi.dis.rs), učesnicima će biti postavljen zadatak. Da bi mogli da pristupe ispunjavanju zadatka, potrebno je da se registruju na sajt. Kada uspešno obave registraciju, potrebno je da u polju namenjenom za to, napišu zanimljivu, kreativnu i inspirativnu priču o kolegi ili koleginici koji su učinili nešto lepo, koji su uvek spremni da priteknu u pomoć ili koji su zaduženi za dobro raspoloženje na poslu. Osvajači nagrada će biti kolege, odnosno osobe o kojima su učesnici napisali priču, osim u slučaju nagrade koja podrazumeva putovanje u Rim i plaćeni smeštaj za četiri osobe, gde će dobitnici biti i učesnik koji je izvršio prijavu i prijavljeni kolega i još dvoje drugih kolega po njihovom izboru. Od učesnika se očekuje da na što zanimljiviji način odgovore na postavljeni zadatak. Žiri će razmatrati sve odgovore koje ispunjavaju kriterijume i povremeno izdvajati delove iz nekih od poslatih radova i objavljivati ih na Instagram i Facebook stranicama Organizatora kako bi dodatno motivisali pratioce da se i oni priključe nagradnoj aktivaciji. Organizator zadržava puno pravo da sve odgovore ili bilo koji njihov deo, po sopstvenom izboru, objavi u Story ili Post sekciji svog Instagram i Facebook profila.

Fond nagrada se sastoji od ukupno 3 nagrade, o čijim dobitnicima će odlučivati stručni žiri u sastavu: Ivan Šuleić, generalni direktor PTP DIS DOO, Olivera Papestijević, direktor marketinga PTP DIS DOO, Dimitrije Prodanović, direktor sektora ljudskih resursa, opštih i pravnih poslova, po kriterijuma kreativnosti i inspirativnosti.

Organizator zadržava pravo da objavi dobitničke priče ili njene delove i ime učesnika koji je poslao priču na zvaničnom sajtu i društvenim mrežama.

U aktivaciji mogu da učestvuju svi koji:
· su stariji od 18 godina
· su državljani Srbije i imaju prebivalište u Srbiji
· su saglasni sa pravilima ove aktivacije
· koji imaju registrovan nalog na sajtu https://www.dis.rs/
· pristaju da Organizator prikupljene priče koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;
· pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime i e-mail adresu) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik ostvario pravo na nagradu ili obaveštenja u toku aktivacije;

Svi koji ispunjavanju gore navedene uslove imaju pravo učešća u nagradnoj aktivaciji, izuzev zaposlenih kod Organizatora, marketinških i PR agencija koje učestvuju u promociji nagradne aktivacije, kao i članova njihovih porodica (deca, roditelji i supružnici).
Priča se mora postaviti sa jedinstvenog naloga, nije dozvoljeno praviti više naloga na sajtu. Jedan učesnik može postaviti jednu priču. U slučaju da administrator uoči bilo kakvu zloupotrebu, ovi korisnici, bez upozorenja, biće diskvalifikovani iz nagradne aktivacije i njihove priče će biti obrisane.

4. NAGRADE
Nagradni fond se sastoji od 3 različite nagrade: konzola za igranje Sony PlayStation 5, mobilni telefon iPhone 15 i plaćeno putovanje i smeštaj za 4 osobe u Rimu (ova nagrada pripada i prijavljenoj osobi i učesniku koji je prijavio priču i za još dve osobe po njihovom izboru).

5. USLOVI ZA PREUZIMANJE NAGRADE
Učesnici su u obavezi da u roku od 48 sati od dobijenog obaveštenja putem mejla, Organizatoru odgovore i da potvrde da su obavestili kolegu (odnosno osobu o kojoj su napisali priču) o osvojenoj nagradi i da dostave adresu kolege i kolegin broj telefona. U slučaju da učesnik u navedenom roku (48 časova) ne obavesti Organizatora o prihvatanju poklona, osoba koju je učesnik prijavio gubi pravo na dobijeni poklon i žiri bira sledećeg dobitnika po istim pravilima. Takođe, učesnik aktivacije i prijavljena osoba prihvatanjem nagrade se slažu da momenat uručivanja poklona bude snimljen i postavljen na društvene mreže Organizatora.
Svi lični podaci zaštićeni su u skladu sa opštim aktima organizatora u oblasti zaštite podataka o ličnosti i u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Učesnici aktivacije se izričito slažu da organizator koristi lične podatke isključivo za potrebe ove aktivacije.

6. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA
Učesnici nagradne aktivacije, kao ni osvajači nagrada nemaju pravo da zahtevaju drugačiji poklon od onog koji je naveden u ovim Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac.
Ukoliko dobitnik nije sa teritorije Beograda, dužan je da po svoju nagradu dođe na naznačeno mesto u Beogradu. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni pravilnik.

Opšte odredbe:
Organizator obaveštava sve učesnike ove aktivacije da ista ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestovanje u aktivaciji uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja učestvuje u aktivaciji. Kompanija Meta ni na koji način nije uključena u pripremu i realizaciju ove Aktivacije i ne snosi nikakvu odgovornost za nju.
Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.
Prijavom za učestvovanje u aktivaciji smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:
Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa obradom mojih ličnih podataka.
Potvrđujem da sam obavestio prijavljenu osobu da ću o njoj napisati priču i da ta osoba prihvata pravila ova nagradne aktivacije.
Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ove aktivacije može da se koristi na internet stranici koju je postavio Organizator kao i da se koriste u druge marketinške svrhe (Facebook, Instagram i dr.), a sve u vezi ove aktivacije i dok traje promocija ove aktivacije.
Obavešten/a sam da se moji lični podaci ili podaci prijavljene osobe, u koju mogu da spadaju ime i prezime, mejl adresa, adresa stanovanja i broj telefona prikupljaju isključivo zbog identifikacije i/ili kontaktiranja dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak ili pristanak prijavljene osobe na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.
Pristajem da budem kontaktiran od strane Organizatora u vezi ove aktivacije.
Potvrđujem da sam upoznat sa pravom da Organizator pri realizaciji ove aktivacije ne prihvati ili ukloni sav materijal koji po svom nahođenju smatra neprihvatljivim, zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Organizator promoviše (biće uklonjene poruke koje se dovode u vezu sa: nasiljem, stavljanjem maloletnih lica u vezu sa alkoholom, povezivanjem alkohola i vožnje, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti).
Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem.
U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.
Shodno Zakonu o Zaštiti podataka o ličnosti, podaci dobitnika (na Facebook-u i Instagramu) se čuvaju u bazi Organizatora onoliko dana koliko je potrebno da se poklon isporuči, a najviše 30 dana nakon čega će biti automatski izbrisani.
 
7. VANREDNA SITUACIJA
"Ukoliko dobitnik nije sa teritorije Beograda, dužan je da po svoju nagradu dođe na naznačeno mesto u Beogradu. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni pravilnik".

Beograd, 11. oktobar 2023.
Offcanvas bottom